1. Đặng Thị Quế - bí thư

2. Phạm Cao Sang - phó bí thư

3. Phan Quốc Cường

4. Trương Văn Trị

5. Dương Xuân Chuyển

6. Nguyễn Xuân Trường

7. Lý Phước Dũng

8. Huỳnh Như Uyển Nhi

9. Trần Văn Nghiã

10. Đặng Thị Thu Trang

11. Trần Thị Nguyện

12. Nguyễn Thị trúc

13. Vy Li Na

14. Lê Thị Huyền

15. Nguyễn Tờ Vân Anh

16. Nguyễn Văn Quyền

17. Huỳnh Thị Thanh Hoa

18. Nguyễn Thị Kim Loan

19. Nguyên Thị Diệu Hương

20. Bùi Thị Bích Liên

21. Nguyễn Thị Kim Khánh

22. Nguyễn Du Lam