1. Nguyễn Thị Hoa - Tổ trưởng

2. Vy Li Na

3. Nguyễn Thị Trúc

4. Nguyễn Thị Kim Hường

5. Trần Thị Nguyện

6. Trần Thị Ngọc Linh