1. Lê Thị Bích Huy - Tổ trưởng

2. Nguyễn Tài Nguyên - Tổ phó

3. Trịnh Khôi

4. Lý Phước Dũng

5. Hà Thị Kim Truyền

6. Nguyễn Thị Minh

7. Hoàng Thị Yến

8. Bùi Thị Thúy Hằng

9. Huỳnh Như Uyển Nhi